LESROOSTER 2023-2024

4 - 6  jaar

Created with Sketch.

Maandag 1 - Fieke
18:00- 18:45 uur

6 - 8 jaar

Created with Sketch.

Dinsdag 1 - Nikki
18:00 - 19:00 uur

7 - 9 jaar

Created with Sketch.

Donderdag 1 - Meike
18:00 - 19:00 uur

8 - 10 jaar

Created with Sketch.

Woensdag 1 - Suus
18:00 - 19:00 uur

9 - 12 jaar

Created with Sketch.

Maandag 2 - Fieke
18:45 - 19:45 uur

10 - 13 jaar

Created with Sketch.

Dindsdag 2 - Nikki 
19:00 - 20:00 uur

11 - 14 jaar

Created with Sketch.

Donderdag 2 - Meike
19:00 - 20:00 uur

13+ jaar

Created with Sketch.

Woensdag 2 - Suus
19:00 - 20:00 uur

VAKANTIEROOSTER

2023-2024

HerfstvakantieKerstvakantieCarnavalsvakantie

Maandag 16 oktober t/m 

vrijdag 20 oktober


Maandag 25 december t/m 
vrijdag 5 januari


Maandag 12 februari t/m
vrijdag 16 februari

Over de vrije dagen en vakanties na de carnaval zullen wij jullie te zijner tijd informeren. 

BELANGRIJKE 
DATA

Gezamenlijke repetitie 


Generale repetitie


Voorstellingsweekend                     

Zaterdagochtend 25 mei 2024


Zaterdagochtend 8 juni 2024


Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 2024